Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod jsou dostupné zde 

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky dále jen (VOP) upravují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží (produktů) mezi společností Junek-R, s.r.o.dále jen (prodávající) a jejími obchodními partnery dále jen (kupující). Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

  2. Prodávající
   Junek-R, s.r.o., Sekaninova 478/8, 128 00 Praha 2, se sídlem Sekaninova 478, 128 00 Praha 2. Prodávající je zapsán pod spisovou značkou C 116453 vedenou u rejsříkového soudu v Praze. Prodávající je plátcem DPH. IČ 25453611, DIČ CZ25453611. 

  3. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

  4. Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

 2. Bezpečnost a ochrana informací

  1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a jejich zpracování se řídí platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

  2. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem sdělení jména a adresy dodání).

  3. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze společnosti.

  4. Vytvořením závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 3. Otevírací doba

  1. Osobní odběr zboží na adrese Čepirohy č.p. 106, 434 01, okr. Most :
   Pondělí - Pátek: 8:00 – 15:00, jinak po dohodě možné i v jiném čase

  2. Objednávky přes internetový obchod na adrese www.hellermodely.cz a www.revellmodely.cz: 24h denně, 7 dní v týdnu

  3. Telefonické podávání informací: od 8:00 do 18:00, 7 dní v týdnu

  4. Podávání informací elektronicky (email, skype, ICQ atd.): 24h denně, 7 dní v týdnu s odpovědí do max. 12h od doručení

 4. Cenové kategorie

  1. Všechny ceny jsou smluvní.

  2. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

 5. Objednávání

  1. Objednávat je možno následujícími způsoby:

   1. prostřednictvím elektronického obchodu na www.hellermodely.cz nebo www.revellmodely.cz

   2. elektronickou poštou na adrese obchod@hellermodely.cz nebo obchod.revell@junek-r.cz

   3. osobně

   4. telefonicky

  2. Seznam zboží na stránkách www.hellermodely.cz a www.revellmodely.cz je katalogem dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě internetové objednávky s náležitě vyplněnými kontaktními údaji.

  3. Objednáním se rozumí výběr zboží kupujícího v eshopu, řádné vyplnění objednávkového formuláře a odeslání objednávky.Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

  4. Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

  5. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

  6. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu udaného u dané akce, či do vyprodání zásob.

  7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

  8. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

  9. U zboží, které má být kupujícímu zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodávajícího. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícho, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako ""konečné potvrzení objednávky'"" či telefonické potvrzení objednávky prodávajícím, kdy si prodávající a kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

  10. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

  11. Balné je již započítané v ceně výrobku.

  12. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

  13. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícho dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

 6. Dodací podmínky

  1. Způsoby dodání zboží jsou následující:

   1. Osobním odběrem na adrese Čepirohy č.p. 106, 434 01, okr. Most

   2. Přepravní službou. Cena za přepravu se řídí platným ceníkem zvoleného dopravce a platí přepravní podmínky stanovené přepravní společností.

  2. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

  3. Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si může zvolit kupující sám po doplnění do poznámky v doručovacích údajích. Jako standardní je nastavena dobírka prostřednictvím České pošty nebo společností TopTrans. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

  4. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

  5. V případě osobního odběru je zboží kupujícímu v provozovně prodávajícho rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 7. Záruční podmínky 
  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem dodavatele a platnými právními předpisy ČR.

 8. Platební podmínky

  1. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dále pak bankovním převodem na účet prodávajícího (uveden v sekci Kontakty) či standardně dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby.

 9. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

  2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen vpřípadě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

  3. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění. Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@hellermodely.cz nebo písemně v provozovně prodejce. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo datum nákupu a předložit dokladu emailu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

  4. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní včetněpříslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

  5. Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 10. Závěrečná ustanovení
  Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 8.10.2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Podmínky jsou vypracovány v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.

Magento Flexible Products Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates